Karen Marie Stallman
B:****
Divorced: ****

Colin Albert Neech    B:****
Mark Lawrence John Neech    B:****

 
Georgina Cobbold
Married: 1958
Where Married: Stevenage, Herts, England

Cheryl Francis Neech    B:****
Philip David Neech    B:****, D:****

 

Following are the titles of photos regarding Albert Neech

    Family of Henry Charles Neech


Hobbies : Singing and amateur dramatics

Source : Robert Neech Family Tree from Evalyn. Email from Cheryl Neech