Christopher John Neech
B:****, D:****
Married: ****
Where Married: St Jude's Church, Dural, NSW, Australia

Dax Martin Neech    B:****
Heidi Jane Neech    B:****

 

Following are the titles of photos regarding Kerrie Garland

    Wedding of Christopher Neech and Kerrie Garland